Bonvenon @  MEYAYA
MEYAYA : la unua trilingva reteyo dedichita al la Iboga'

[plano de la reteyo]


EBOGA'

La malnoveco kay la longdaureco de la Kultoy de Eboga’, la inica uzo de la Tabernanthe Iboga  fare de gehomoy yunay kay malyunay, kay la transgeneracia ellaborado de metodoy ( ekzemple por dozi ) uzatay de spertay praktikistoy garantias maksimumon da sekureco por chiucele gluti la Eboga-on…krom se estas konsiderate, ke tio, kio estas bona por le nigrhautay homoy, ne estas tia por la ceteray homoy.

Yam de yaroy ni, europanoy kay afrikanoy travivintay la voyajon de Eboga’, estis konkludintay, ke la kulto Bwiti', kia ayn ji estas - chu Mitsogho-a au Fang-a, chu sincretisma au ne – estas la kuraco de la spirito chiam readaptita al la novay mitay imagoy naskitay de la mikso de la kulturoy (paca au konkistadora) ; kay ke en Europo, ni perdis tian scion, ye la granda damajo de la planedo, ie dum la kristana Inkvizicio netolerema ( eble che la Kataristoy ? ). 

En tiu spirito-stato ni komencis ekde 1995 kune kun kamerunay bwiti-anoy pripensadon por difini efikan alirmetodon al la voyajo de Eboga' por pli vasta popolaro, kay ni komencis interdiskutadon kun kamerunay intelektuloy kay artistoy kiel etnocentrisman gardrelon ! 

De nun ni kunlaboradas kun kameruna eklezio bwiti-ista. Ni interkonsentis, ke necesas inspiriji per la inicay praktikoy de Bwiti-o por elpensi por pli vasta popolaro ian specon de kuracado per Eboga', kiu ne estu la vera Inicado. 

KOMERCO DE  DEPENDIGAY  SUBSTANCOY  KAY  KURACADO DE LA  DEPENDECO

La kontrauleja komerco de dependigay substancoy senchese disvolvijis ekde la mezo de la 50ay yaroy jis nuna tutmondijo, dum seriozay esploroy pri kuracado de la dependeco estis chesigitay de la mezo de la 60ay yaroy jis la komenco de la 90ay yaroy. Estis tridek-kvin yaroy da trankvila prospero por negoco elstara inter la internacia komerco (armiloy-petrolo -narkotazhoy). 

Konkerinte chiuyn sociayn tavoloyn de la okcidenta socio en chiuy ekonomie disvolvijintay landoy, la merkato, kies kurzoy malplialtijas, trovas novayn terenoyn en malrichay landoy, kie komsumado de "narkotazhoy" fulme kreskas konekse kun kreskado de urbegoy. Al tiuy landoy de la "Tria Mondo" yam ruinigitay de alkoholo nun estas proponita aliro al drastay narkotazhoy (precipe el opio kay el kokao) ye tre malalta prezo. 

Yam de kelkay yaroy oni trovas en la regiono de Gabonio kay de Kamerunio malbonkvalitan heroinon el Nijerio, kies dozoy estas urbe venditay po 4 au 6 frankoy. 

Nu, la okcidenta socio ofertas, kiel kuracadon de kontraulejay paradizoy nenaturay, dependigan substituon laulejan, kemian au sektan. Eble finfine pro senscieco. 

Char chiam ekzistis neurokemiay kuracadoy de la individuo, simile al la religioy de Eboga' (iboga') en centra Afriko au al la moderna kulto brazila de Ayahusaca, "la Ugna de Vegetal", sed ne lau formo atendita char ili devenis de tereno ekster la yuda-kristana kulturo… 

Dum ekzistas neniu vera kuracado de la dependeco en la okcidenta mondo, kiu stuporijas fronte al disvolvijo de fabrikeyoy por artefaritay drogoy, ni havis rimedon en tiu parto de Afriko por ellabori efikan kuracadon de la dependeco kune kun tradiciay praktikistoy de Bwiti-o. 

KONTRAUSORCHA KULTO

La planto Tabernanthe Iboga de la densa arbaro ekvatora estis konita de la migrantay Pigmoy yam de obskuray pratempoy. Ili transdonis jin al la Mitsogho-oy, kiuy ellaboris la kulton Bwiti' kay kiuy transdonis la Eboga-on al la popolo Fang-a devenanta de la norday regionoy duonsekay. La Fang-oy amase kristanigitay elpensis diversayn formoyn de Sinkretisma Bwiti-o, kiuy dissemijis en la multay arbodehakadeyoy de la regiono, kie amasijas laboristoy el diversay etnoy kay landoy…kiuy reportis heymen konon pri la planto kay pri la kulto. 

Kiam oni konas la neurokemiayn efikoyn de la ibogaino kay kiam oni scias, ke psikosociay perturboy tradicie manifestijas en Afriko per ensorchado kay demonhavo, oni tiam komprenas, ke la religioy de Eboga' estis nature kultoy kontrausorchay (antiwhitchcraft cult) en senfina readaptijo mita (sinkretismo). 

Ni havas bonshancon kontakti kun yarmila kuracado de la spirito. 

RELIGI LA LIGON

Tiukaze temas pli pri religado kun antikva sageco tiome al ni mankinta ol sentoksiga kuracado au ol spirita kay psika kuraco…la demarsho mem de humileco kontrau tiuy, kiuyn oni sklavigis, kay kontrau la persekutatay Bwiti-istoy demonigitay, al kiuy ni nun petas helpon, estas kvalita salto de la konscienco. 

La fakto, ke ili konsentas helpi nin kay ke ili nomas nin "siay gefiloy", yam klarigas al ni pri tio lernenda.Bwiti-istay Kuracoy
Spirita Sperto
racine
Tabernanthe Iboga
raspita radiko

obaka1@virgilio.it

agora
FORUMO, rakontoy
travivitay spertoy
fruits

SEKVO


 
 

Art d'Afrique Centrale

Ce site soutient la lutte contre le Sida
Site français
English Site

ACASIV 

Association camerounaise de lutte contre le sida dans les villages
site français
English site

 


 

   retour/return index